L3 banner media2

O Fakulte

Občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2016-11-22 11:00 - 12:30

Typ podujatia: prednáška s diskusiou
Termín a miesto konania: 22.11.2016, od 11.00 – 12.30 hod., miestnosť A-12
Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre
Garant podujatia: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Barbara Pavlíková, PhD.,
Stručný popis podujatia: Prednáška s advokátom JUDr. Tomášom Stoklasom, ktorý sa v rámci svojej advokátskej praxe venuje problematike medicínskeho práva. Prednáška bude venovaná vybraným aspektom občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa v rámci svojej praxe často stretávajú so spornými situáciami a musia na ne vedieť rýchlo a adekvátne reagovať. Často sú pri tom vystavení riziku neskoršej zodpovednosti v prípade, že pacient alebo jeho príbuzní nebudú považovať poskytnutú zdravotnú starostlivosť za adekvátnu alebo postačujúcu, resp. vznikne podozrenie, že nebola poskytnutá lege artis.

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-11-22 11:00 - 12:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757