L3 banner media2

O Fakulte

Zabezpečenie opatrení sociálno-právnej ochrany detí v praxi

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2016-11-16 11:00 - 12:30

Charakter podujatia: prednáška spojená s diskusiou
Termín a miesto konania: 16.11.2016 od 11.00 – 12.30 hod., miestnosť A-208
Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre
Garant podujatia: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Organizačný garant: PhDr. Elena Gažiková, PhD., PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.,
Kontaktná osoba: PhDr. Elena Gažiková, PhD.,
Stručný popis podujatia: Odborná prednáška PhDr. Bronislavy Pekárovej, riaditeľky Odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR v Nitre. Cieľom prednášky je oboznámiť študentov s praktickým uplatnením výkonu opatrení sociálno-právnej ochrany detí v kontexte novelizovaných zákonov (Zákon o rodine a Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele).

Plagát

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-11-16 11:00 - 12:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757