L3 banner media2

O Fakulte

Cyklus prezentácií Dobrovoľníctvo v našom živote

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2015-10-20 11:00 - 12:30
Miesto konania:
A-12

Dobrovoľníctvo v neziskovej organizácii Centrum Slniečko
Stretnutie priblíži študentom humanitných odborov význam dobrovoľníctva.
Predstavíme neziskovú organizáciu Centrum Slniečko, n.o., ktorá ponúka
aj pre študentov spoluprácu formou aktívnej dobrovoľníckej činnosti.
Študentom budú ponúknuté konkrétne možnosti dobrovoľníckych aktivít a budeme
diskutovať o ich očakávaniach v oblasti dobrovoľníctva.

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-10-20 11:00 - 12:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757