L3 banner media2

O Fakulte

Sociálna práca s ľuďmi bez domova

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-04-24 11:00 - 12:30
Miesto konania:
Kraskova 1, mierstnosť A-12

Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre

Vedecký garant: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

Organizační garanti: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., PhDr. Elena Gažiková, PhD.

,

Stručný popis podujatia: Predstavenie metód sociálnej práce s ľuďmi bez domova, nových prístupov a trendov v práci s ľuďmi bez domova. Predstavenie podmienok a možností ich resocializácie a uplatnenia sa na trhu práce.

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-04-24 11:00 - 12:30
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757