L3 banner media2

O Fakulte

Praktické skúsenosti s poskytovaním sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-04-25 07:30 - 09:00
Miesto konania:
Kraskova 1, mierstnosť A-506

Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre

Vedecký garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

Organizačný garant: PhDr. Mgr. Barbara Pavlíková, PhD.,

Stručný popis podujatia: Prednáška PhDr. Silvie Lužákovej, poverenej výkonom funkcie vedúceho sociálneho úseku v rámci Správy zariadení sociálnych služieb o praktických skúsenostiach s poskytovaním sociálnych služieb. Študenti budú mať možnosť dozvedieť sa viac o praxi v zariadeniach soc. služieb a o nedostatkoch súčasnej právnej úpravy na
danom úseku, resp. o aplikačných problémoch, ktoré sú s ňou spojené. Diskusia so študentmi.

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-04-25 07:30 - 09:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757