L3 banner media2

O Fakulte

Po stopách teréňáka (Terénna sociálna práca v praxi)

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-04-26 07:30 - 09:00
Miesto konania:
Kraskova 1, mierstnosť A-316

Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre

Vedecký garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

Organizačný garant: Mgr. Magdaléna Halásová, PhD.,

Stručný popis podujatia: Odborná prednáška terénneho sociálneho pracovníka mestského úradu v Nitre sa uskutoční v rámci predmetu Terénna sociálna práca. Cieľom prednášky je predstaviť praktický výkon tohto povolania v rodinách a marginalizovaných rómskych komunitách v lokalite Dražovce a Orechov dvor. Študenti sa oboznámia so špecifikami prístupu ku klientom a špecifikami klientov samotných. Mgr. Alexander Kamenský, absolvent odboru Sociálne služby a poradenstvo na FSVaZ UKF v Nitre, bude tiež hovoriť o intervenciách, dobrej praxi a dilemách, ktoré jeho práca prináša.

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-04-26 07:30 - 09:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757