L3 banner media2

O Fakulte

Islandské inšpirácie

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-04-26 13:00 - 14:45
Miesto konania:
Kraskova 1, mierstnosť A-318

Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre

Vedecký garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

Organizačný garant: Mgr. Magdaléna Halásová, PhD.,

Stručný popis podujatia: Prednáška Bc. Barbory Hurtišovej, pracovníčky Združenia STORM, sa bude zameriavať na komunitnú sociálnu prácu s mládežou v mestách Reykjavík a Akureyri na Islande. Organizácie poskytujúce služby mladým ľuďom navštívila 4. – 9. apríla 2016, počas stáže, v rámci projektu „Ako pracujete s mládežou a ľuďmi bez domova na Islande?“ Projekt bol realizovaný občianskym združením Mládež ulice. Cieľom je predstaviť inšpiratívne prístupy, ktoré by sa dali uplatniť aj v našich podmienkach.

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-04-26 13:00 - 14:45
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757