L3 banner media2

O Fakulte

Starnutie na Slovensku – výzvy a perspektívy

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-04-26 09:15 - 10:45
Miesto konania:
Kraskova 1, mierstnosť A-12

Organizátor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre

Vedecký garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

Organizačný garant: Mgr. Magdaléna Halásová, PhD.,

Stručný popis podujatia: Odborná prednáška PhDr. Zory Bútorovej, CSc., uznávanej sociologičky a analytičky Inštitútu pre verejné otázky, ktorá sa v posledných rokoch venuje sociologickým aspektom starnutia. Je pomerne známym faktom, že populácia starne - odpoveď na to, čo to znamená a aké zmeny sú s tým spojené, prinesie prednáška s diskusiou. Tie sa uskutočnia v rámci predmetu Sociálna práca so seniormi. 

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-04-26 09:15 - 10:45
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757