L3 banner media2

O Fakulte

Študentská kvapka krvi

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2015-10-21 08:00 - 12:00
Miesto konania:
A-411

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva,  Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny v spolupráci s  Národnou transfúznou službou SR (NTS SR )a Slovenským červeným krížom opäť pripravila pre vás  kampaň Študentská  kvapka krvi. Má celoslovenskú pôsobnosť a jej cieľom je šíriť myšlienku darcovstva krvi, najmä výchovou mladých ľudí k darcovstvu. Každý darca je pre nás hrdina. Privítame všetkých darcov,  hlavne z radov našich študentov, zamestnancov a budeme radi ak sa do tejto akcie zapojí aj  široká verejnosť.

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-10-21 08:00 - 12:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757