L3 banner media2

O Fakulte

Názov podujatia: Staň sa dobrovoľníkom

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-04-26 09:00

Miesto: FSVaZ UKF, Kraskova 1 (prízemie) od 9,00 – 12,00
Popis podujatia: Rada študentov FSVaZ a Mládež Slovenského Červeného kríža organizujú prezentáciu svojich aktivít spojenú s ukážkami poskytovania prvej pomoci. Cieľom podujatia je motivovať študentov k dobrovoľníckym aktivitám prostredníctvom Červeného kríža.
Organizátor: Rada študentov FSVaZ, Mládež Slovenského Červeného kríža (Adrián Hráček, Viktória Šutová)

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-04-26 09:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757