L3 banner media2

O Fakulte

XXL Akadémia 2017: „Svet okolo nás - včela a prínos včelstva“

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-06-29 09:00 - 12:00
Tridsať osôb so špeciálnymi potrebami absolvuje posledný júnový týždeň vzdelávanie v projekte „XXL Akadémia 2017“. Pripravuje ho Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre v spolupráci so Zariadením sociálnych služieb Kreatív Klasov.

Tridsať osôb so špeciálnymi potrebami absolvuje už piatykrát vzdelávací projekt „XXL Akadémia 2017“.   Projekt sa realizuje pod záštitou prorektorky PhDr. Miroslavy Líškovej, PhD.,  dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD.,  a  PhDr. Márii Kóšovej, riaditeľky Zariadenia sociálnych služieb Kreatív Klasov.

Vzdelávanie absolvujú chlapci a dievčatá so špeciálnymi potrebami z viacerých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Akadémia sa začne 26. júna o 9,00 hod. v aule FSVaZ UKF slávnostnou imatrikuláciou študentov a ukončená bude 30. júna o 11,30 hod.  promóciou v aule UKF v Nitre.

Cieľom projektu je prostredníctvom výučby, práce, interakcie s ľuďmi a aktívnej umeleckej, spoločenskej činnosti v akademickom prostredí naučiť študentov akadémie zvládať činnosti každodenného života. Aktivity vzdelávacieho projektu by mali viesť zúčastnené osoby k väčšej samostatnosti, lepšie ich pripraviť na praktický život v sociálnom zariadení, ale zároveň i pomôcť im úspešne sa integrovať do spoločnosti. Program je rozdelený do rôznych tematických celkov s garanciou pedagógov a profesionálov v jednotlivých vzdelávacích odboroch.
 
26. 6. 2017    Slávnostná imatrikulácia
čas: 9,00 – 10,00 hod.
miesto konania: aula FSVaZ UKF, Kraskova ul. 1, Nitra
 
26. 6. 2017    „Funny English“
čas: 9,30 - 12,30 hod.
miesto konania: FSVaZ, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied,
Kraskova 1, Nitra
garant: Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
 
27. 6. 2017    ,„Výcvik sociálnych zručností“
čas: 9,00 – 12,00 hod.
miesto konania: FSVaZ, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied,
Kraskova 1, Nitra
garant: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
 
28. 6. 2017     „Netradičné pohybové hry a cvičenia“
čas: 9,00 – 12,00 hod.
miesto konania: PF, Katedra telesnej výchovy a športu, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
garant: Mgr. Natália Czaková, PhD.
 
29. 6. 2017     „Svet okolo nás - včela a prínos včelstva“
čas: 9,00 – 12,00 hod.
miesto konania: Stredná odborná škola veterinárna, Dražovská 14, Nitra
garant: MVDr. Katarína Rigová v zastúpení Katedry ošetrovateľstva FSVaZ; PhDr.; Katarína Vanková, PhD. – FSVaZ, Ústav romologických štúdií.
 
30. 6. 2017    „Moja XXL kniha“
čas: 9,00 – 12,00 hod.
miesto konania:  Univerzitná knižnica UKF, Dražovská cesta 4, Nitra
garant: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD
 
30.6.2017     Slávnostná promócia
čas: 11,30 hod.
miesto konania: Aula Magna UKF v Nitre
 
Univerzita chce projektom poukázať na to, že aj akademická pôda môže byť miestom pre aktivizáciu osôb s rôznym typom postihnutia a odborníci z praxe sú profesionálmi v odbornom pôsobení pre každého študenta.
 
Kontaktná osoba:
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., , mobil: 0905 973 067

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-06-29 09:00 - 12:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757