L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Zasadnutie akademickej obce FSVaZ

Predseda Akademického senátu Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si Vás dovoľuje pozvať na


ZASADNUTIE AKADEMICKEJ OBCE FSVaZ UKF v Nitre

ktoré sa uskutoční 13. decembra 2018 o 11:00 hod. v Aule FSVaZ


Program:
1. Správa o činnosti AS FSVaZ UKF v Nitre za rok 2018
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. – predseda AS FSVaZ UKF v Nitre

2. Správa o činnosti FSVaZ UKF v Nitre za rok 2018
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. – dekan FSVaZ UKF v Nitre

3. Vyhodnotenie výkonu pracovísk FSVaZ UKF v Nitre za rok 2018
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. – dekan FSVaZ UKF v Nitre

4. Diskusia

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757