L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Promócie 2018/2019

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA UKF NITRA
HARMONOGRAM PROMÓCIÍ KONANÝCH V NITRE 2019

Dňa 1. júla 2019 o 9,00 hodine
denné bakalárske štúdium
Psychológia (PS15b)

Dostavte sa však už o 7,30 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu. Účasť je nevyhnutná.

 
Dňa 1. júla 2019 o 11,30 hodine
denné magisterské štúdium
Psychológia (PS15m)

Dostavte sa však už o 10,00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu. Účasť je nevyhnutná.

 
Dňa 1. júla 2019 o 14,00 hodine
denné bakalárske štúdium
Ošetrovateľstvo (OS15b)

Dostavte sa však už o 12,30 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu. Účasť je nevyhnutná.

 
Dňa 2. júla 2019 o 9,00 hodine
denné bakalárske štúdium
Urgentná zdravotná starostlivosť (UZS15b)

Dostavte sa však už o 7,30 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu. Účasť je nevyhnutná.

 
Dňa 2. júla 2019 o 11,30 hodine
denné bakalárske štúdium
Sociálna práca (SP15b) a Sociálne služby a poradenstvo (SSP15b)
externé bakalárske štúdium
Sociálna práca (XSP15b)

Dostavte sa však už o 10,00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu. Účasť je nevyhnutná.

 
Dňa 2. júla 2019 o 14,00 hodine
denné magisterské štúdium
Aplikovaná sociálna práca (SP15m) a Sociálne služby a poradenstvo (SSP15m)
 externé magisterské štúdium
Aplikovaná sociálna práca (XSP15m)

Dostavte sa však už o 12,30 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu. Účasť je nevyhnutná.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757