L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

VYHLÁSENIE VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA

Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva (AS FSVaZ) v zmysle čl. 11 Štatútu Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) schváleného Akademickým senátom FSVaZ dňa 17. septembra 2013 a Akademickým senátom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 25. novembra 2013 vyhlasuje voľby kandidáta na dekana FSVaZ UKF v Nitre. Voľby sa uskutočnia 29. apríla 2019.

HARMONOGRAM.pdf

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757