L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Výsledky doplňujúcich volieb do študenteskej časti AS FSVaZ

Správa doplňujúcich volieb do študenteskej časti AS FSVaZ UKF v Nitre - PDF

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757