L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Zrušenie doplňujúcich volieb do AS

V dôsledku opatrení, ktoré zaviedla UKF v Nitre na zamedzenie šírenia koronavírusu rozhodlo predsedníctvo AS FSVaZ v súčinnosti s predsedníčkou volebnej komisie AS FSVaZ o zrušení doplňujúcich volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSVaZ, ktoré sa mali konať dňa 15. apríla 2020.

S pozdravom

doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
predseda AS FSVaZ UKF v Nitre

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757