L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Spôsob organizácie štátnych skúšok pre študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť v akademickom roku 2019/20 na FSVaZ UKF v Nitre v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR

  1. Štátne skúšky (ďalej ŠS) budú prebiehať prezenčnou formou.
  2. Študent sa dostaví na ŠS, ktoré sa budú konať v priestoroch FSVaZ UKF, podľa vopred stanoveného harmonogramu v stanovený čas. Informácie budú študentovi doručené do študentského mailu.
  3. Študent bude mať osobné ochranné pomôcky (rúško) a vlastné písacie potreby.
  4. V skúšobných miestnostiach bude k dispozícii umývadlo s potrebnými hygienickými potrebami (+ dezinfekcia na ruky).
  5. K dispozícii budú jednorazové rukavice, ktoré študent použije pri vykonávaní jednotlivých úkonov v rámci praktickej skúšky.
  6. Študent všetky predmety ŠS bude absolvovať súbežne v jednom sedení.
  7. Členovia komisie a študenti budú od seba sedieť minimálne v 2 m odstupe. Miestnosť bude vetrateľná a dvere budú otvorené.
  8. Členovia komisií ŠS budú mať osobné ochranné pomôcky, vlastné písacie potreby, pred vstupom do miestnosti použijú dezinfekciu na ruky.
  9. Figurína (potrebná pre predmet praktickej časti ŠS) bude po každom študentovi dezinfikovaná. Bude použitý jednorazový materiál a pomôcky, ktoré študent použije, budú dezinfikované.
  10. Po ukončení ŠS študent odíde z miestnosti a o výsledkoch bude informovaný cez AiS2.

 

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.,

dekan FSVaZ

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757