L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

COVID-19 Informačný servis

Oznamujeme Vám, že v súvislosti s pandémiou COVID – 19 bude poskytovať informačný servis:
- študentom: PhDr. Dana Zrubcová, PhD. –
- zamestnancom: Ing. Petra Kluvancová –
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757