L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Termíny promócií FSVaZ

TERMÍNY PROMÓCIÍ KONANÝCH

V NITRE

2022

 

Dňa

29. júna 2022 o 9:00 hod.

denné bakalárske štúdium

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Dostavte sa však už o 8:00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

 

Dňa

29. júna 2022 o 11:30 hod.

denné bakalárske štúdium

Ošetrovateľstvo

 

Dostavte sa však už o 10:30 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

 

Dňa

29. júna 2022 o 14:00 hod.

denné bakalárske štúdium

Psychológia

 

Dostavte sa však už o 13:00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

 

Dňa

30. júna 2022 o 9:00 hod.

denné magisterské štúdium

Psychológia

 

Dostavte sa však už o 8:00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

 

Dňa

30. júna 2022 o 11:30 hod.

 

denné bakalárske štúdium

Sociálna práca

 

denné bakalárske štúdium

Sociálne služby a poradenstvo

 

externé bakalárske štúdium

Sociálna práca

 

Dostavte sa však už o 10:30 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

Dňa

30. júna 2022 o 14:00 hod.

 

denné magisterské štúdium

Sociálna práca

 

denné magisterské štúdium

Sociálne služby a poradenstvo

 

Dostavte sa však už o 13:00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757