L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Termíny promócií FSVaZ

TERMÍNY PROMÓCIÍ KONANÝCH

V NITRE

2022

 

Dňa

29. júna 2022 o 9:00 hod.

denné bakalárske štúdium

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Dostavte sa však už o 8:00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

 

Dňa

29. júna 2022 o 11:30 hod.

denné bakalárske štúdium

Ošetrovateľstvo

 

Dostavte sa však už o 10:30 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

 

Dňa

29. júna 2022 o 14:00 hod.

denné bakalárske štúdium

Psychológia

 

Dostavte sa však už o 13:00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

 

Dňa

30. júna 2022 o 9:00 hod.

denné magisterské štúdium

Psychológia

 

Dostavte sa však už o 8:00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

 

Dňa

30. júna 2022 o 11:30 hod.

 

denné bakalárske štúdium

Sociálna práca

 

denné bakalárske štúdium

Sociálne služby a poradenstvo

 

externé bakalárske štúdium

Sociálna práca

 

Dostavte sa však už o 10:30 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

Dňa

30. júna 2022 o 14:00 hod.

 

denné magisterské štúdium

Sociálna práca

 

denné magisterské štúdium

Sociálne služby a poradenstvo

 

Dostavte sa však už o 13:00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757