L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Zápisy študentov FSVaZ v akademickom roku 2022/23

Zápisy študentov 1. ročníkov sa realizujú prezenčne podľa harmonogramu:

 

študijný program: Ošetrovateľstvo (bakalársky stupeň)

5.9.2022 o 8.00 hod.

študijný program: Psychológia (bakalársky stupeň)

5.9.2022 o 8.30 hod.

študijný program: Sociálna práca (bakalársky stupeň)

5.9.2022 o 11.30 hod.

študijný program: Urgentná zdravotná starostlivosť (bakalársky stupeň)

6.9.2022  o 8.00 hod.

študijný program: Psychológia (magisterský stupeň)

6.9.2022  o 8.30 hod.

študijný program: Sociálna práca (magisterský stupeň).

6.9.2022  o 11.30 hod.

 

Zápis študentov prvého ročníka externého štúdia sa realizujú v prvý deň pred začiatkom výučby.

Zápisy do vyšších ročníkov sa realizujú elektronicky.

Postup elektronického zápisu: https://www.ukf.sk/studium/organizacia-studia/zapis-na-studium

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757