L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Vyhlásenie výberového konania na dekana

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v súlade s § 22 ods. 3 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757