L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

MŠVVaŠ SR: Používateľský prieskum pre pripravované elektronické služby

Vážení študenti a absolventi Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) realizuje projekt Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR, ktorý je súčasťou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Primárnym cieľom je optimalizovať a zefektívniť biznis procesy a priniesť občanovi, pedagogickému a odbornému zamestnancovi, podnikateľovi nové možnosti prístupu k vybaveniu jednotlivých životných situácií v oblasti školstva.

Súčasťou realizácie projektu je aj používateľský prieskum pre študentov a absolventov VŠ, ktorého cieľom je zozbierať skúsenosti s používaním aktuálnych služieb aj v kontexte poskytovaných služieb pôžičiek, ako aj potreby a očakávania používateľov. Na základe Vašich skúseností s touto oblasťou a potenciálnym využívaním týchto služieb Vás oslovujeme a v prípade, ak máte záujem stať sa súčasťou tohto prieskumu, vyplňte prosím nasledujúci dotazník: https://forms.gle/4XTWFeMgWBPuuqaq7.

Dotazník neslúži na overenie Vašich zručností, každá pripomienka je pre nás cennou informáciou k vylepšeniu navrhovaného portálu resp. služieb. Ak chcete byť súčasťou tohto prieskumu, vyplňte prosím tento dotazník do 31. 3. 2023.

Ďakujeme za spoluprácu.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757