L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

MŠVVaŠ SR: Používateľský prieskum pre pripravované elektronické služby

Vážení študenti a absolventi Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) realizuje projekt Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR, ktorý je súčasťou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Primárnym cieľom je optimalizovať a zefektívniť biznis procesy a priniesť občanovi, pedagogickému a odbornému zamestnancovi, podnikateľovi nové možnosti prístupu k vybaveniu jednotlivých životných situácií v oblasti školstva.

Súčasťou realizácie projektu je aj používateľský prieskum pre študentov a absolventov VŠ, ktorého cieľom je zozbierať skúsenosti s používaním aktuálnych služieb aj v kontexte poskytovaných služieb pôžičiek, ako aj potreby a očakávania používateľov. Na základe Vašich skúseností s touto oblasťou a potenciálnym využívaním týchto služieb Vás oslovujeme a v prípade, ak máte záujem stať sa súčasťou tohto prieskumu, vyplňte prosím nasledujúci dotazník: https://forms.gle/4XTWFeMgWBPuuqaq7.

Dotazník neslúži na overenie Vašich zručností, každá pripomienka je pre nás cennou informáciou k vylepšeniu navrhovaného portálu resp. služieb. Ak chcete byť súčasťou tohto prieskumu, vyplňte prosím tento dotazník do 31. 3. 2023.

Ďakujeme za spoluprácu.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757