L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Nitriansky samosprávny kraj prijíma nominácie na ocenenie Zdravotník roka

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja aj tento rok ocení najlepších zdravotných pracovníkov. Návrhy kandidátov na cenu môžu do 17. apríla posielať poskytovatelia verejnej starostlivosti i verejnosť. Nominácie je potrebné zasielať v kategóriách Lekár, Sestra, Iný zdravotnícky pracovník a Celoživotný prínos v zdravotníctve, a to prostredníctvom týchto linkov:

Viac informácií nýjdete na webovej stránke NSK.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757