L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Rektorské voľno pri príležitosti zasadnutia Akademickej obce UKF

Pri príležitosti zasadnutia Akademickej obce UKF udeľuje rektor študentom a zamestnancom dňa 3. mája 2023 od 13.00 do 14.30 hod. rektorské voľno.

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757