L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Rozpis promócií v akademickom roku 2022/2023

Dňa 26. júna 2023 o 9:00 hod.
denné bakalárske štúdium
Psychológia

Dostavte sa však už o 8:00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

Dňa 26. júna 2023 o 11:00 hod.
denné magisterské štúdium
Psychológia

Dostavte sa však už o 10:00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

Dňa 26. júna 2023 o 13:30 hod.
denné bakalárske štúdium
Ošetrovateľstvo

denné bakalárske štúdium
Urgentná zdravotná starostlivosť

Dostavte sa však už o 12:30 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

Dňa 27. júna 2023 o 9:00 hod.
denné bakalárske štúdium
Sociálna práca

externé bakalárske štúdium
Sociálna práca

Dostavte sa však už o 8:00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

Dňa 27. júna 2023 o 11:00 hod.
denné magisterské štúdium
Sociálna práca

externé magisterské štúdium
Sociálna práca

Dostavte sa však už o 10:00 hod. na UKF, Trieda A. Hlinku 1, Nitra do auly za účelom nácviku na slávnostné prevzatie diplomu.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757