Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Realizácia výuky a opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 od 29.11.2021

V súlade s nariadeniami, smernicami a metodikami, ktorými sa riadi organizácia vzdelávania v akademickom roku 2021/2022, v týždni od 29.11.2021 do 3.12.2021 bude v študijných programoch sociálnych vied výučba realizovaná dištančnou formou. Zdravotnícke odbory štúdia pokračujú aj naďalej prezenčnou formou. 

Študenti ročníkov, ktoré počas budúceho týždňa prejdú do dištančnej formy vzdelávania, dostanú potrebné informácie od svojich študijných poradcov.

Každý predmet, ktorý bude realizovaný dištančne, bude mať na elektronickej nástenke k predmetu uvedené všetky informácie o realizácii online výučby.

Pre študentov študijných programov, v ktorých ostáva zachovaná prezenčná výučba a všetkých, ktorí majú na fakulte dohodnuté konzultácie alebo riešia iné študijné záležitosti, platí povinnosť používania respirátora v interiéri FSVaZ a dodržiavanie ostatných protiepidemických opatrení.

Veríme, že situácia v okrese Nitra sa čoskoro zlepší a my sa budeme môcť vrátiť k úplnej prezenčnej výučbe.

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem