L3 banner media2

Študijní poradcovia

Na pomoc študentom v štúdiu sú na katedrách a ústavoch fakulty menovaní študijní poradcovia, ktorých úlohou je pomáhať študentom pri administratívnych a iných študijných povinnostiach,  ako aj pri riešení rôznych problémov.

Ošetrovateľstvo
 1. ročník - PhDr. Alica Slamková, PhD.
 2. ročník - PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.
 3. ročník - PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.

 

Psychológia (Bakalársky stupeň štúdia)

 1.  ročník - PaedDr. Mgr. Erika Jurišová, PhD.
 2.  ročník - PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
 3.  ročník - PaedDr. Martina Romanová, PhD.

 

Psychológia (Magisterský stupeň štúdia)

 1.  ročník - Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
 2.  ročník - Mgr. Katarína Baňasová, PhD.
 
Sociálna práca (Bakalársky stupeň štúdia)
 1.  ročník - JUDr. Mgr. Barbara Pavlíková, PhD.
 2.  ročník - doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
 3.  ročník - PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

 

Sociálna práca (Magisterský stupeň štúdia)

 1.  ročník - Mgr. Magdaléna Horáková, PhD.
 2.  ročník - PhDr. Elena Gažiková, PhD.
 
Sociálne služby a poradenstvo (Bakalársky stupeň štúdia)
 1.  ročník - PhDr. Ivan Rác, PhD.
 2.  ročník - PhDr. Milan Samko, PhD.

 3.  ročník - PhDr. Katarína Vanková, PhD.
 
Sociálne služby a poradenstvo (Magisterský stupeň štúdia)
 1.  ročník - PhDr. Katarína Vanková, PhD.
 2.  ročník - PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

 
Urgentná zdravotná  starostlivosť (denná forma)
 
1. ročník - PhDr. Dana Brázdilová, PhD.
2. ročník - PhDr. Dana Brázdilová, PhD. (zimný semester)
2. ročník - PhDr. Monika Mankovecká, PhD. (letný semester)
3. ročník - PhDr. Monika Mankovecká, PhD.
 
Urgentná zdravotná  starostlivosť (externá forma)
 1. ročník - PhDr. Monika Mankovecká, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757