L3 banner media2

Študijní poradcovia

Ošetrovateľstvo

1. ročník denné – PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.

2. ročník denné – PhDr. Miroslava Líšková, PhD.

3. ročník denné – PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.

1. ročník externé – PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.

2. ročník externé – PhDr. Alica Slamková, PhD.

3. ročník externé – PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.

Urgentná zdravotná starostlivosť

1. ročník denné – PhDr. Dana Brázdilová, PhD.

3. ročník denné – PhDr. Monika Mankovecká, PhD.

Sociálna práca

1. ročník denné, externé – doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.

2. ročník denné, externé – PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

3. ročník denné, externé – prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

4. ročník externé – doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

Aplikovaná sociálna práca

1. ročník denné, externé Mgr. – doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.
2. ročník denné, externé Mgr. – Mgr. Miloš Candrák, PhD.
3. ročník externé Mgr. – prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

Psychológia

Bakalárske štúdium:

1. ročník denné Bc. – Mgr. Katarína Baňasová, PhD
2. ročník denné Bc. – Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
3. ročník denné Bc. – Mgr. Miriama Hudáková, PhD.

 
Magisterské štúdium:
1. ročník denné Mgr. – PaedDr. Erika Jurišová, PhD.
2. ročník denné Mgr. – PaedDr. Martina Romanová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757