L3 banner media2

Ako sa u nás študuje

  • Chodíš na prednášky, semináre a cvičenia.
  • Máš k dispozícii študovňu, odbornú literatúru a učebné texty.
  • Študuješ v moderných učebniach, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie kritériá.
  • Kdekoľvek v škole sa môžeš pripojiť zadarmo na wifi sieť, na chodbách sú dostupné počítače.
  • K viacerým predmetom máš k dispozícii e-learningové kurzy, ktoré vypracoval vyučujúci a môžeš študovať kdekoľvek sa nachádzaš. Súčasťou sú aj testy na overenie vedomostí.
  • Štipendiá: prospechové, motivačné a v prípade potreby aj sociálne.

 

Čo sa u nás naučíš?

Ako byť dobrým poradcom a pomáhajúcim profesionálom. Na základe sebapoznania sa naučíš ako poznávať iných. Získaš najnovšie poznatky o oblasti sociálnych služieb a poradenstva. Základy príbuzných odborov – psychológie, pedagogiky, sociológie, sociálnej politiky. Zručnosti potrebné pre prax – metódy práce s klientom sociálnych služieb, poradenské metódy, zručnosti potrebné pre plánovanie a manažovanie sociálnych služieb.

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757