Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Psychológia

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Psychológia
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Garant: prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Pracovisko: Katedra psychologických vied
Informácie: Poď k nám študovať Psychológiu

Charakteristika študijného programu

Absolvent získa teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti všeobecných, špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín, a tiež z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie. Získané vedomosti a zručnosti sú relevantné pre prax v špecializovaných psychologických odboroch (najmä klinická a poradenská psychológia, pedagogická a školská psychológia, organizačná a pracovná psychológia) a pre oblasť psychologického výskumu (je schopný kriticky hodnotiť aktuálny výskum, dizajnovať, realizovať a prezentovať náročnejší výskum vo všetkých jeho fázach), uplatnenie absolventa na pozícii psychológa.

Uplatnenie absolventov

Absolvent má odborné vedomosti, zručnosti a osobnostné kvality, ktoré je schopný uplatňovať na primeranej profesionálnej úrovni na pracovnej pozícii psychológa v rôznych oblastiach poradenskej, klinickej, pracovnej a organizačnej psychológie.

Bilaterálne dohody ERASMUS+ pre akademický rok 2023/2024

Svoje štúdium v zahraničí môžeš absolvovať na jednej z našich partnerských univerzít a vysokých škôl. Vyberať si môžeš z ponuky podľa oblasti, ktorú študuješ. Ak ťa ponuka zaujala, tak kontaktuj koordinátora na svojej katedre. Zoznam koordinátorov tu.

Bilaterálne dohody 0913 Ošetrovateľstvo

Katedra ošetrovateľstva

 

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

CZ

 

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

CZ

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

CZ

 

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

CZ

 

UNIVERZITA PARDUBICE

CZ

 

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

CZ

 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

PL

 

VYSOKA SKOLA POLYTECHNICKA JIHLAVA

CZ

 

VYSOKA SKOLA ZDRAVOTNICKA O.P.S.

CZ

 

 

 

Bilaterálne dohody 0912 Medicína

Katedra urgentnej medicíny a klinických disciplín

 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

CZ

 

ZÁPADOCESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

CZ

 

 

Bilaterálne dohody 0923 Sociálna práca a poradenstvo

Ústav romologických štúdií

 

AARHUS UNIVERSITET

DK

 

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

CZ

 

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PL

 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

CZ

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

HU

 

UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI

CZ

 

UNIVERSITY OF PATRAS

GR

 

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

PL

 

 

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

 

ERNST-ABBE-FACHHOCHSCHULE JENA

DE

 

FACHHOCHSCHULE ST. PÖLTEN GMBH

AT

 

FH OÖ STUDIENBETRIEBS GMBH

AT

 

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

NL

 

HOGESCHOOL PXL

BE

 

HOCHSCHULE EMDEN/LEER

DE

 

HOCHSCHULE EMDEN/LEER

DE

 

KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN

BE

 

KATHOLISCHE HOCHSCHULE NORDRHEIN-WESTFALEN

DE

 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

CZ

 

POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU

PL

 

PROFESSIONSHOEJSKOLEN LILLEBAELT

DK

 

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

NL

 

UNIVERSITÀ PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI"

IT

 

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

CZ

 

UNIVERZITA PARDUBICE

CZ

 

VID vitenskapelige høgskole

NO

 

 

 

Bilaterálne dohody 0313 Psychológia

Katedra psychologických vied

 

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PL

 

LATVIJAS UNIVERSITATE

LV

 

SZKOLA WYZSZA PSYCHOLOGII SPOLECZNEJ

PL

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ES

 

UNIVERSITY OF PATRAS

GR

 

UNIVERZITA KARLOVA

CZ

 

UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI

CZ

 

 

Viac info tu

Študijní poradcovia

Študijní poradcovia FSVaZ UKF v Nitre AR 2023/2024

Ošetrovateľstvo

1. ročník denné – PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.

2. ročník denné – PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.

3. ročník denné – PhDr. Miroslava Líšková, PhD.

1. ročník externé – PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

2. ročník externé – PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.

3. ročník externé – PhDr. Alica Slamková, PhD.

4. ročník externé – PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.

Urgentná zdravotná starostlivosť

1. ročník denné – PhDr. Dana Brázdilová, PhD.

2. ročník denné – PhDr. Monika Mankovecká, PhD., MPH

1. ročník externé – PhDr. Dana Brázdilová, PhD.

Sociálna práca

1. ročník denné, externé – PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

2. ročník denné, externé – doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.

3. ročník denné, externé – PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

4. ročník denné, externé – prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

Aplikovaná sociálna práca

1. ročník denné, externé Mgr. – doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

2. ročník denné  Mgr. – doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

2. ročník externé  Mgr. – prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

3. ročník denné, externé Mgr. – Mgr. Miloš Candrák, PhD.

Psychológia

Bakalárske štúdium:

1. ročník denné Bc. – PaedDr. Martina Romanová, PhD.

2. ročník denné Bc. – Mgr. Katarína Baňasová, PhD

3. ročník denné Bc. – Mgr. Jana Uhláriková, PhD.

Magisterské štúdium:

1. ročník denné Mgr. – Mgr. Miriama Hudáková, PhD.

2. ročník denné Mgr. – PaedDr. Erika Jurišová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem