L3 banner media2

Vnútorné predpisy fakulty

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva predstavujú základné dokumenty nevyhnutné pre zabezpečenie chodu fakulty a dokumenty upresňujúce štandardne vykonávané činnosti.

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

27
okt
online

08
nov
Národná transfúzna služba, FN - Nitra, Špitálska 2

08
nov
online prostredníctvom MS Teams

09
nov
online prostredníctvom MS Teams

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757