L3 banner media2

Vnútorné predpisy fakulty

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva predstavujú základné dokumenty nevyhnutné pre zabezpečenie chodu fakulty a dokumenty upresňujúce štandardne vykonávané činnosti.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757