L3 banner media2

Vnútorné predpisy univerzity

Vnútorné predpisy univerzity, ktoré sú ustanovené zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757