Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

ERASMUS+

university 2704306 1920

Program Erasmus Program Erasmus slúži ako rámec pre spoluprácu medzi 27 členskými štátmi Európskej únie, štátmi EFTA (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), ako aj tromi pridruženými krajinami (Chorvátsko, Švajčiarsko a Turecko). Program Erasmus pomáha účastníkom oboznamovať sa s inými kultúrami a inými hodnotovými systémami, zároveň podporuje aj ich odborný rast.

 

FAKULTNÁ KOORDINÁTORKA PROGRAMU ERASMUS+

miriam
PhDr.  Miroslava Čerešníková, PhD.
prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Kraskova 601/1, 949 74 Nitra
tel.: +421 37 6408 779 alebo +421 37 6408  759
e-mail:

 

KATEDROVÍ KOORDINÁTORI PROGRAMU ERASMUS+ 

PaedDr. Mgr. Erika Jurišová PhD.

Katedra psychologických vied

doc. PhDr. Michal Kozubík PhD.

037/6408 775
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

PhDr. Jozefína Mesárošová PhD. (Koordinátorka programu LLP Erasmus)

Katedra ošetrovateľstva

Bc. Mariana Paliková

037/6408 803
Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny

doc. Mgr. Jurina Rusnáková PhD.

037/6408 776
Ústav romologických štúdií

ERASMUS+ očami študentov

Môj Erasmus

Erasmus Nórsko

Koordinátor pre medzinárodné vzťahy

Fakultná koordinátorka:
PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre
Kraskova 1
949 01 Nitra
tel. +42137 6408 779, +42137 6408 759
email:

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem