L3 banner media2

Pripojenie k internetu

WiFi

Bezdrôtová sieť (wi-fi sieť) umožňuje pripojenie používateľov do počítačovej siete a k Internetu bez nutnosti použitia káblov a iných fyzických nosičov. UKF poskytuje bezdrôtovú sieť svojim študentom a zamestnancom takmer vo všetkých objektoch univerzity.
Prístup k internetu pre návštevníkov z iných univerzít je zabezpečený prostredníctvom siete eduroam.

Štruktúra bezdrôtovej (wifi) siete UKF v Nitre

 • Sieť (SSID) UKFwifi slúži zamestnancom a doktorandom UKF k prístupu do bezdrôtovej sieti UKF. Prihlasovacie meno (login) a heslo je zhodné s prihlasovacími údajmi (centrálna autentifikácia) do všetkých IS UKF. Používa sa v tvare: jmrkvicka
 • Sieť (SSID) UKFstudenti slúži študentom UKF k prístupu do bezdrôtovej sieti UKF. Prihlasovacie meno (login) a heslo je zhodné s prihlasovacími údajmi do všetkých IS UKF. Používa sa v tvare:
 • Sieť (SSID) UKFinfo je informačná siet s návodmi, potrebnými súbormi a doplňujúcimi informáciami potrebnými pre využívanie bezdrôtovej siete UKF.
 • Sieť (SSID) eduroam slúži na UKF pre pripájanie hostí a študentov z iných univerzít podieľajúcich sa na projekte eduroam.

Pripojenie k wifi sietiam UKF v Nitre

Najjednoduchší spôsob pripojenia k sieti UKFwifi a UKFstudenti je použitím automatického inštalačného programu.
Tento program automaticky vytvorí profily nastavení pre wifi siete eduoram, UKFwifi a UKFstudenti. Pre plnú funkčnosť stačí správne vyplniť prihlasovacie meno vo formáte emailu (napr. ) a 2-krát zadať správne heslo. Prihlasovacie meno (login) a heslo je zhodné (centrálna autentifikácia) s prihlasovacími údajmi do všetkých informačných systémov UKF (AIS, KIS, EDU atď.). Po následnom reštartovaní počítača by ste mali byť automaticky pripojený k dostupnej wifi sieti.

K dispozícii su nasledovné verzie automatického inštalačného programu:

V prípade potreby možete nastaviť pripojenie k wifi sieti manuálne, postup je v priložených návodoch:

Podpora

Mapa pokrytia bezdrôtovej siete UKF v Nitre

 • Tr. A. Hlinku 1 - Rektorát, FPV, PF
 • Štefánikova ul. 67 - FF
 • Hodžova ul. 1 - FF
 • Nábrežie mládeže 91 - FPV
 • Kraskova ul. 1 - FSVaZ
 • Dražovská cesta 4 - UK, PF, FF, FSS
 • Hospodárska ul. 1 - ŠD Zobor
 • Ul. B. Slančíkovej 1 - ŠD Nitra, FF

Poznámky

Kvalita pripojenia klesá s narastajúcou vzdialenosťou od prístupového bodu.
V prípade, že v mieste dosahu je problém pripojiť sa, alebo počas existujúceho pripojenia spojenie vypadáva, odporúčame presunúť sa do miesta s lepšou kvalitou pripojenia (bližšie k prístupovému bodu).

Upozornenie - monitorovanie komunikácie

Vo všetkých bezdrôtových sieťach UKF prebieha monitorovanie a zaznamenávanie koncových bodov komunikácie a použitej služby.
Nezaznamenáva sa obsah komunikácie iba informácie o reláciách.
Zaznamenané informácie môžu byť použité pri vyšetrovaní priestupkov.
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757