L3 banner media2

Stravovanie

Univerzita poskytuje stravovacie služby študentom, zamestnancom a externým záujemcom prostredníctvom externej firmy Gastromir. Pre zamestnancov a študentov UKF je potrebné si najprv dobiť kredit na stravovanie. Objednávanie obedov následne prebieha prostredníctvom Stravovacieho systému.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757