L3 banner media2

Stravovanie

Univerzitná jedáleň poskytuje stravovacie služby študentom, zamestnancom a iným externým záujemcom.
Stravu si študenti a zamestnanci môžu objednať prostredníctvom internetového portálu Stravovacieho systému UKF alebo pomocou objednávacích stravovacích konzol, ktoré sa nachádzajú v budovách UKF.
Kredit na stravovanie si študenti UKF môžu hotovostne dobiť v Centrálnej pokladnici UKF (Tr. A. Hlinku 1, A – blok, 2. poschodie, č. miestnosti A-227), v bufete v ŠD Zobor a v bufete ŠD Nitra (počas semestra).
Kredit na stravu pre študentov sa dá dobiť aj bezhotovostne. Pre zadanie prevodného príkazu na dobitie kreditu na preukaze študenta pre účely stravovania je potrebné použiť nasledujúce údaje:
  1. banka, číslo účtu: Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu 7000487199/8180
    (IBAN: SK20 8180 0000 0070 0048 7199)
  2. variabilný symbol (VS) – ID z preukazu študenta (5-miestne alebo 6-miestne osobné číslo študenta).
Prevod medzi účtom študenta a účtom UKF (Štátna pokladnica) nie je realizovaný on-line, preto je potrebné počítať najmenej s 3 pracovnými dňami a až potom je možné objednávať stravu v Univerzitnej jedálni UKF v Nitre.
Bez správne zadaného a úplného VS nebude platba priradená k účtu. V prípade, že takáto situácia nastane, je potrebné najneskôr do 30 dní od odoslania platby navštíviť Centrálnu pokladnicu UKF a preukázať sa dokladom z banky o úhrade platby. V prípade, že študent nepriradenie platby k účtu do 30 dní nereklamuje v Centrálnej pokladnici UKF, platba bude spätne zaslaná na účet, z ktorého bola prijatá.
Pokiaľ študent kredit na stravu nevyužije, môže si ho hotovostne vyzdvihnúť v Centrálnej pokladnici UKF (Tr. A. Hlinku 1, A – blok, 2. poschodie, č. miestnosti A-227).
Univerzitná jedáleň realizuje výrobu jedál na Nábreží mládeže 1 a poskytuje svoje služby aj v jedálni ŠD Zobor vrátane výdaja minútok v čase 12.30 -  18.00 hod.(počas semestra).  Okrem toho zabezpečuje rozvoz obedov študentom a zamestnancom UKF do piatich výdajní jedál v objektoch UKF (Tr. A. Hlinku 1, Štefánikova 67, ŠD Nitra, Kraskova 1, Nábrežie Mládeže 91). Ponuka je rozšírená aj o výrobu a výdaj minútok v ŠD Nitra od 12.30 do 18.00 hod . Mimo semestra, počas štátnych sviatkov a prázdnin môže byť prevádzková doba upravená podľa potreby. 
Študentom, zamestnancom aj iným spotrebiteľom je k dispozícii 6 bufetov, z toho 3 vo vlastnej réžii a 3 formou prenájmu.
 

Otváracie hodiny v bufetoch

ŠD Zobor
po-št   7.00 - 20.00 
pi        7.00 - 18.00
so       zatvorené
ne       zatvorené 
 
ŠD Nitra
po-pi   7.00 - 18.00
so       zatvorené
ne       zatvorené
 
Tr. A. Hlinku 1        po-pi   7.30 - 15.30 so, ne zatvorené
Štefánikova 67 po-pi   7.00 - 15.00  -
Dražovská 4 po-št   7.30 - 15.30 so  7.30 - 13.30
Kraskova 1 po-št   7.30 - 15.30 so  7.30 - 13.30

Okrem výroby bežných jedál poskytuje Univerzitná jedáleň aj mimoriadne stravovacie služby ako sú recepcie, slávnostné obedy a večere, plesy, rodinné oslavy a pod.

Univerzitná jedáleň môže vykonávať pohostinskú činnosť na základe živnostenského listu č. Žo-2003/05333/2/C01, č. živ. reg. 403-22736 zo dňa 3.6.2003. 
 

Kontakt na Univerzitnú jedáleň

Ing. Igor Paulovič
vedúci Univerzitnej jedálne
tel.: +421 37 6408 091
e-mail:
 
Adresa:
Univerzitná jedáleň UKF v Nitre
Nábrežie mládeže 1
949 01 Nitra

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757