L3 banner media2

Stravovanie

Univerzita poskytuje stravovacie služby študentom, zamestnancom a externým záujemcom prostredníctvom externej firmy Gastromir. Pre zamestnancov a študentov UKF je potrebné si najprv dobiť kredit na stravovanie. Objednávanie obedov následne prebieha prostredníctvom Stravovacieho systému.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757