L3 banner media2

Služby Univerzitnej knižnice

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre poskytuje študentom univerzity všestranné knižnično-informačné služby. Univerzitná knižnica sídli V Areáli UKF Zobor na Dražovskej ceste.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757