L3 banner media2

Poplatky za prijímacie konanie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Výška poplatku:
  • za elektronickú prihlášku 25,00 EURO (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
  • za papierovú prihlášku 30,00 EURO

 

Banka:

Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

 

Variabilný symbol:

  • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
  • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

 
Spôsob platby:
výlučne bankovým prevodom !

 

Adresa fakulty:
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova ul. 1
949 01 Nitra
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757