L3 banner media2

Aké predmety absolvuješ?

Predmety, ktoré musíš absolvovať – povinné predmety

Letný výcvikový kurz 1
Klinické cvičenia 1.
Kondičná príprava 2
Kondičná príprava 3
Biochémia, biofyzika a rádiológia
Anatómia a fyziológia
Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena
Profesijná komunikácia
Ošetrovateľské postupy a techniky
Profesijná etika
Zdravotnícke právo
Farmakológia
Klinická propedeutika
Patologická anatómia a fyziológia
Prvá pomoc
Súvislá odborná prax 1.
Letná prax 1.
Psychohygiena pre pomáhajúce profesie
Gynekológia a pôrodníctvo
Chirurgia a traumatológia
Neurológia
Psychiatria
Pediatria
Vnútorné lekárstvo
Klinické cvičenia 2.
Súvislá odborná prax 2.
Intenzívna medicína a anestéziológia
Intenzívna starostlivosť
Urgentná medicína a medicína katastrof 1.
Urgentná zdravotná starostlivosť1.
Klinické cvičenia 3.
Súvislá odborná prax 3.
Letná prax 2.
Základy výskumu
Urgentná medicína a medicína katastrof 2.
Urgentná zdravotná starostlivosti 2.
Klinické cvičenia 4.
Súvislá odborná prax 4.
Seminár k záverečnej práci
Zdravotnícky a krízový manažment
Klinické cvičenia 5.
Súvislá odborná prax 5.
Kondičná príprava 1
Klinická farmakológia a toxikológia
Zimný výcvikový kurz
Akútna kardiológia prvého kontaktu
Operačné stredisko ZZS
Letný výcvikový kurz 2
Exkurzia IZS

 

Predmety, z ktorých si vyberáš – povinne voliteľné

Odborný latinský jazyk
Základy sociológie pre nelekárske odbory
Anglický jazyk 1
Anglický jazyk 2
Pedagogika v ošetrovateľstve

 

Predmety, ktorými si dopĺňaš vedomosti a zručnosti, podľa vlastného záujmu – výberové predmety

Potreby pacienta pri akútnych stavoch
Integrovaný záchranný systém

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757