L3 banner media2

Poď študovať sociálnu prácu

Čo ponúkame?

 • tri akreditované študijné programy v dennej a externej forme:
 • Bakalársky – Sociálna práca (Bc.)
 • Magisterský – Aplikovaná sociálna práca (Mgr.)
 • Doktorandský – Sociálna práca (PhD.)

 

Dôvodov, prečo si vybrať štúdium práve u nás, je viacero:

 • chceš pracovať s ľuďmi, chceš vedieť, ako ich sprevádzať ťažkými životnými situáciami, chceš robiť zmysluplnú prácu, chceš získať množstvo poznatkov, s ktorými sa môžeš uplatniť v rôznych oblastiach, chceš byť profesionál v tom, čo robíš, chceš zažiť veľa ľudských momentov a veľa iného,
 • máme najviac záujemcov a prihlásených študentov spomedzi všetkých univerzít na Slovensku v oblasti sociálnej práce už piaty rok,
 • katedra je od roku 2015 riadnym členom Európskej asociácie škôl sociálnej práce EASSW a od roku 2018 riadnym členom SocNet98 – európskej siete univerzít sociálnej práce,
 • každoročne sa môžeš zapojiť do International Week, navštíviť vybranú krajinu, s ktorou máme spoluprácu a spoznať nových ľudí a prostredie,
 • môžeš sa zúčastniť alebo sa podieľať na realizácii odborných prednášok, vedeckých konferencií, workshopov, dobročinných charitatívnych akcií, diskusií s inšpiratívnymi ľuďmi z praxe, kultúrneho a politického života
 • katedra každoročne v septembri organizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Labor Socialis, na ktorej sa zaoberáme aktuálnymi trendami, problémami a výzvami v sociálnej práci
 • študentom poskytujeme bezplatné špecializované sociálne poradenstvo v oblasti rozvodov, vyživovacej povinnosti, úpravy rodičovských práv a povinností, v oblasti riešenia zanedbávania starostlivosti o dieťa, plánovaného rodičovstva, neželaného tehotenstva a alternatívnych riešení interrupcie, v oblasti sebapoškodzovania dieťaťa a tiež v oblasti problematiky občanov so zdravotným postihnutím a ich sociálnej integrácie a tiež právne poradenstvo napr. vo veci týrania blízkej a zverenej osoby, nevyplatenia mzdy zamestnávateľom študentke, a pod.

Navyše...

 • nerobíš prijímačky – rozhodujú výsledky na strednej škole a mimoškolské aktivity,
 • nemusíš čakať do konca prázdnin, zapíšeme ťa už v júli,
 • individuálny prístup, moderné prostredie, inšpiratívni ľudia,

Viac informácií o prijímačkách nájdete tu!

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757