L3 banner media2

Poď študovať psychológiu

 • So psychológiou si v neustálom kontakte
 • Štúdium psychológie ti ponúka mnohé možnosti uplatnenia
 • Môžeš pôsobiť na akademickej pôde alebo v praxi
 • Môžeš sa sám rozhodnúť, aký psychologický smer ti vyhovuje

 

U nás dostaneš všetko čo potrebuješ…

 • vedomosti a najnovšie vedecké poznatky
 • moderné vybavenie učební a psycholaboratória
 • inšpirujúce prostredie v dynamickom, skúsenom kolektíve pedagógov,
 • na seba nadväzujúce programy bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa
 • wi-fi vo všetkých priestoroch školy
 • informácie a pomoc v našej psychologickej poradni, dostupnej pre všetkých študentov

 

A toto musíš tiež vedieť…

 • Počas štúdia vykonávaš prax na mieste, ktoré si sám zvolíš
 • Budeš sa môcť využívať širokú batériu psychologických testov
 • Budeš mať nízke náklady na učebné materiály- prístup k licencovaným zdrojom
 • A možnosť študovať z pohodlia domova prostredníctvom EDU portálu
 • Vzdelávať sa v zahraničí prostredníctvom ERASMU na 3,6 alebo 9 mesiacov

 

Navyše….

 • Nerobíš prijímacie skúšky – zohľadňujeme prospech a mimoškolské aktivity na strednej škole
 • hneď po nástupe na štúdium ti bude k dispozícii tutoriálny pedagóg, ktorý ťa uvedie do nového prostredia a pomôže ti riešiť problémy, ak sa vyskytnú...
 • prednášky sú prezentované erudovanými pedagógmi a psychológmi z praxe

Viac informácií o prijímačkách nájdete tu!

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757