L3 banner media2

Poď študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť

 

Staneš sa žiadaným v praxi, pretože...

 • získané vedomosti a zručnosti sú žiadané a vysoko cenené,
 • máš široký výber pracovných ponúk nielen na Slovensku
 • 100 % zamestnanosť v pozícii zdravotnícky záchranár u všetkých poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby

 

Čo ponúkame...

 • kvalitné teoretické vzdelanie
 • praktické zručnosti získané v moderných učebniach a priamo v klinickej praxi
 • podnetné prostredie a podporu pre rozvoj osobnosti v dynamickom, skúsenom kolektíve pedagógov
 • možnosť študovať v zahraničí
 • možnosť zapájať sa do mimoškolských aktivít
 • možnosť reprezentovať univerzitu na domácich a zahraničných súťažiach študentov a profesionálnych záchranárov
 • možnosť štúdia odborného anglického jazyka
 • možnosť získania štipendia
 • možnosť absolvovať prax v záchrannej zdravotnej službe čo najbližšie k Tvojmu bydlisku


Získaš...

 • teoretické vedomosti nielen z urgentnej zdravotnej starostlivosti a lekárskych odborov, ale aj z iných odborov napr. pedagogika, psychológia, sociológia, manažment, legislatíva, etika
 • dostatok praktických zručností v zdravotníckych zariadeniach a záchrannej zdravotnej službe
 • komplexný pohľad na človeka v zdraví i v chorobe vo všetkých vekových obdobiach
 • schopnosť uplatniť svoje vedomosti a zručnosti u jednotlivcov, skupín a komunít v procese udržania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti
 • kvalifikáciu plavec záchranca na otvorenú vodu
 • základné vedomosti a zručnosti o špecifických postupoch Horskej záchrannej služby
 • schopnosť pracovať v tíme, reagovať v kritických situáciách, efektívne komunikovať
 • možnosť, po úspešnom absolvovaní štúdia, realizovať absolventskú stáž v zahraničí v rámci programu Erazmus+

Navyše...

 • nerobíš teoretické prijímačky, iba talentovky – hodnotíme Tvoje výsledky a aktivity na strednej škole
 • hneď po nástupe na štúdium Ti bude k dispozícii študijný poradca – pedagóg z Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny, ktorý ťa uvedie do nového prostredia, poradí Ti v otázkach štúdia, pri riešení študijných problémov, či pri zostavovaní študijného plánu
SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757