Informačný servis COVID 19

Dištančné vzdelávanie od 12.10

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Projekty s podporou EÚ

APVV -> 09-RNP-049: Researching complex Interventions for nursing
Zodpovedný riešiteľ: Andrea Solgajová
Spoluriešitelia z UKF: Tomáš Sollár
Partneri projektu: 1. Prof. D. Richards (UK), 2. Prof. H. Leino-Kilpi (FIN), 3. Prof. G. Meyer (GER), 4. Dr. A.K. Wahl (NOR), 5. Prof. I.R. Hallberg (SWE), 6. Prof. S. DeGeest (SUI), 7. Prof. W. Sermeus (BEL)
Doba riešenia: 1/2011 - 3/2016
Cieľom projektu je skúmanie komplexných intervencií v ošetrovateľstve v rámci troch hlavných aktivít:
1. vytvorenie Európskej interdisciplinárnej siete výskumníkov v ošetrovateľstve;
2. zdieľanie vedomostí a expertíz organizovaním letných škôl pre začínajúcich ošetrovateľských výskumníkov v Európe používaním kurikula výskumných metód komplexných intervencií;
3. vytvorenie programov výskumu prenosu výsledkov výskumu do praxe v ošetrovateľstve.

APVV -> APVV-0540-12: Psychometrická kvalita psychodiagnostických nástrojov v kariérovom poradenstve
Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Sollár
Spoluriešitelia z UKF: Tomáš Urbánek - Eva Sollárová - Alojz Ritomský - Martina Romanová - Marta Zaťková - Jana Turzáková - Katarína Baňasová
Doba riešenia: 10/2013 - 9/2017
Výskumný projekt sa zameriava na psychometrickú analýzu meracích nástrojov používaných pre účely kariérového poradenstva a na realizáciu validizačných štúdií týchto meracích nástrojov. Pre hodnotenie bude použitý model recenzie testov EFPA. Hodnotené budú meracie nástroje v oblastiach: kariérové presvedčenia, záujmy, schopnosti, osobnosť, hodnoty a kariérová zrelosť. Pre hodnotenie výsledkov validizačných štúdií budú použité psychometrické postupy.
    

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem