Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Habilitačné a inauguračné konania

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch:

  • 3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia
  • 3.1.14 Sociálna práca
  • Informácie o ukončených habilitačných konaniach
  • Informácie o ukončených konaniach na vymenovanie za profesora

Študentská vedecká odborná činnosť

Hlavným cieľom Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) je podpora a motivácia študentov v odbornom výskume už v priebehu ich štúdia. ŠVOČ umožňuje realizovať výskum študentom pod dohľadom školiteľa a výsledky práce prezentovať pred odbornou komisiou a verejnosťou. Na fakulte podporujeme študentov k ŠVOČ na úrovni jednotlivých katedier, ako aj na úrovni národnej a medzinárodnej.

Zoznam ocenených prác:

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem