L3 banner media2

Oblasť vedecko-výskumnej agendy

photo
Mgr. Zuzana Majerová
tel: +421 37 6408 758
email:
č.dverí: A-402

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757