L3 banner media2

Študijné oddelenie

 
photo
 
Anna Látečková
tel: +421 37 6408 761
email:
1.2.3.4. ročník Bc. štúdia (SP15b-externá forma)
1.2.3. ročník Mgr. štúdia (SP15m-externá forma)
č.dverí: A-205
 
photo
 
PaedDr. Vladimíra Chobotova
tel: +421 37 6408 757
email:
1.2.3. ročník Bc. štúdia (SP15b, SSP15b-denná forma)
1.2. ročník Mgr. štúdia (SP15m, SSP15m-denná forma)
Špecializácia: Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
č.dverí: A-202
photo
Mgr. Jana Árvayová
tel: +421 37 6408 757
email:
1.2.3. ročník Bc. štúdia (PS15b-denná forma)
1.2. ročník Mgr. štúdia (PS15m-denná forma)
č.dverí: A-202
photo
Eva Antlová
tel: +421 37 6408 760
email:
1.2.3. ročník Bc. štúdia (OS15b, UZS15b-denná forma)
1.2. ročník Bc. štúdia (UZS15b-externá forma)
Špecializácia: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
č.dverí: A-203
photo
Marek Ács
tel: +421 37 6408 762
email:
fakultný administrátor AIS
č.dverí: A-201

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757