L3 banner media2

O Fakulte

Kalendár udalostí

Všetky udalosti

Bolo nájdených 189 udalostí - Stránka 3 / 19

02
máj
2019
FSVaZ

Pohybová aktivita a spokojnosť so životom

Miesto a čas konania: vestibul Tr. A. Hlinku 1, od 9,00 do 12,00 h Cieľom aktivity bude upevňovať a rozširovať vedomosti o význame [...]
02
máj
2019
FSVaZ

Prvá pomoc pre všetkých

Miesto a čas konania: registrácia vo vestibule pred telocvičňami UKF; Tr. A. Hlinku 1 od 8.00 Súťaž v poskytovaní [...]
30
apr
2019
FSVaZ

Poradenské aktivity zamerané na zdravie

Miesto a čas konania: vestibul Tr. A. Hlinku 1 (FPV) od 12.30 do 15.30 h, Poradenské a servisné centrum UKF v spolupráci s Katedrou [...]
30
apr
2019
FSVaZ

celoslovenské kolo ŠVOČ v odbore sociálna práca

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF organizuje tento rok [...]
30
apr
2019
FSVaZ

Metódy práce v špecializovanom zariadení pre deti so syndrómom CAN

Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, [...]
30
apr
2019
FSVaZ

Hračka pre dieťa

Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, 5. poschodie ; 09.00 [...]
29
apr
2019
FSVaZ

Sanácia rodín a vzťahov detí umiestnených v detských domovoch

Typ podujatia: prednáška spojená s diskusiou (Roman Hajdák, Mgr. Mária Konceková) Cieľová skupina: študenti sociálnej práce [...]
29
apr
2019
FSVaZ

Pacient ako klient sociálneho pracovníka

Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Kraskova 1, Nitra, A-508, 09.15 – [...]
29
apr
2019
FSVaZ

Univerzitná kvapka krvi

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Katedra ošetrovateľstva FSVaZ [...]
29
apr
2019
FSVaZ

Univerzitná kvapka krvi UKF

Miesto a čas konania: UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, pred aulou, 8.00 - 12.30 h
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757