L3 banner media2

O Fakulte

Kalendár udalostí

Všetky udalosti

Bolo nájdených 189 udalostí - Stránka 4 / 19

24
apr
2019
FSVaZ

Terénna sociálna práca s deťmi s kľúčom na krku

Typ podujatia: prednáška spojená s diskusiou Stručný popis: Odborná prednáška Mgr. Róberta Tkáča, sociálneho pracovníka [...]
16
apr
2019
FSVaZ

Uplatňovanie Občianskeho zákonníka a zákona o rodine v praxi

Typ podujatia: prednáška spojená s diskusiou (JUDr. Ivan Syrový, PhD.) Cieľová skupina: študenti sociálnej práce a sociálnych služieb [...]
12
apr
2019
FSVaZ

„Socio-kultúrne zázemie rómskych detí z marginalizovaného prostredia“

Týždeň rómskej kultúry pokračuje na UKF 12.4. viacerými podujatiami. O [...]
11
apr
2019
FSVaZ

Futbalový turnaj „Spolu tvoríme celok“

Podujatím, ktorého hlavnou myšlienkou je spájať mladých ľudí [...]
10
apr
2019
FSVaZ

Trh práce a Rómovia – bariéry, výzvy, úspechy

V stredu, 10.4., sa môžu všetci záujemcovia zúčastniť moderovanej [...]
08
apr
2019
FSVaZ

Ukončovanie pouličného bezdomovectva v Európe a na Slovensku

Typ podujatia: prednáška spojená s diskusiou (Mgr.Pavol Sabela, štatutár o.z.Stopa Slovensko a Mgr. Martina Pisárová, podpredsedkyňa o.z. Stopa [...]
08
apr
2019
FSVaZ

Resocializácia - pohľad z vnútra

Typ podujatia: prednáška spojená s diskusiou Stručný popis: Odborná prednáška Mgr. Martina Valentínyho, PhD., odborného asistenta [...]
08
apr
2019
FSVaZ

„Týždňa rómskej kuchyne“

Týždeň od 8.4. do 12.4 bude na UKF už tradične aj v znamení „Týždňa [...]
08
apr
2019
FSVaZ

Týždeň rómskej kultúry na UKF v Nitre

Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre organizuje v dňoch 8.4 – 12.4.2019 pri príležitosti blížiaceho sa [...]
03
apr
2019
FSVaZ

Mzdová politika zamestnancov v sociálnych službách v súvislosti so zvyšovaním tarifných platov a limitmi, určenými vyšším územným celkom (metodika a financovanie)

Typ podujatia: Prednáška spojená s diskusiou (PhDr. Anna Šmehilová, PhD.) Cieľová skupina: študenti sociálnej práce [...]
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757