L3 banner media2

Sprievodca štúdiom

Sprievodca štúdiom obsahuje základné informácie o harmonograme štúdia, študijných programoch uskutočňovaných na fakulte a taktiež údaje o pracoviskách a zamestnancoch fakulty. Najdôležitejšou časťou pre študenta a uchádzača o štúdium sú informácie o odporúčaných študijných plánoch.

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

27
okt
online

08
nov
Národná transfúzna služba, FN - Nitra, Špitálska 2

08
nov
online prostredníctvom MS Teams

09
nov
online prostredníctvom MS Teams

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757