L3 banner media2

Akreditované študijné programy

Fakulta poskytuje štúdium v oblasti ošetrovateľstva, psychologických vied, sociálnej práce a sociálnych služieb a urgentnej zdravotnej starostlivosti v rámci širokej ponuky akreditovaných vedeckých a odborných študijných programov v bakalárskom, magisterskom ako aj doktorandskom stupni štúdia.
 
Aktuálna ponuka štúdia:

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757