L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Pozvánka zasadnutie AS 02.07.2020

POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre, ktoré sa uskutoční v utorok 2. júla 2020 od 11.15 hod. v Zasadačke dekanátu FSVaZ (IV. poschodie, Kraskova 1, Nitra).

Program:

1)   Otvorenie

2)    Schválenie Harmonogramu doplňujúcich volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu FSVaZ

3)   Schválenie členov rozšírenej časti volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu FSVaZ UKF

4)    Schválenie Systemizácie funkčných a pracovných miest FSVaZ UKF k 1. 9. 2020

5)    Rozličné

6)    Záver

Podkladové materiály rokovania AS FSVaZ sú zverejnené v systéme DOC v časti Interné materiály AS FSVaZ.

 

Prosím Vás o potvrdenie účasti obratom a teším sa na stretnutie.

 

S pozdravom

 

PhDr. Erika Krištofová, PhD.

podpredsedníčka AS FSVaZ UKF v Nitre

 

pozvánka.pdf

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757