L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Čo o nás hovoria absolventi ?

Bc. Lukáš Brož - zdravotnícky záchranár, regionálny vedúci pre región Poprad a Martin, Záchranná služba Košice

„Som absolvent študijného odboru Urgentná zdravotná starostlivosť (UZS) na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre, štúdium som ukončil v roku 2014. Moje rozhodnutie študovať UZS v Nitre som nikdy neoľutoval, ba naopak som šťastný, že som sa tak rozhodol. Štúdium v Nitre mi dalo do života veľa. Spoznal som veľa úžasných ľudí skrz profesorov, doktorov, spolužiakov atď. Štúdium mi dalo veľa po teoretickej aj praktickej stránke. Po škole som mal ihneď možnosť pracovať v Nitre, v Poprade, aj v zahraničí. Nitrianska fakulta má skvelé meno a o absolventov je po škole veľký záujem. Štúdium na fakulte je síce náročne, ale o to ľahšie potom zúročíte v praxi, čo ste sa naučili. Na školu mám len tie najlepšie spomienky, ak by som si mal vybrať znova, tak jednoznačne – UKF v Nitre“!

Bc. Dušan Sopoliga, zdravotnícky záchranár RZP/RLP ZZS ZaMED, Referent vzdelávania ZZS ZaMED;

ALS Provider (Inštruktor) - Advanced Life Support,; PHTLS (Inštruktor) - Pre-Hospital Trauma Life Support; ASLS - Advanced Stroke Life Support; STOPtheBLEED (Inštruktor); USG kurz

„Erudovaní pedagógovia s dlhoročnou praxou. Moderné vybavenie katedry pre možnosť simulačnej výučby. Kladne hodnotím obsah predmetov, ktoré odpovedajú aktuálnym požiadavkám praxe zdravotníckeho záchranára, napríklad Akútna kardiológia, ktorú vedú odborníci vo svojom odbore. 

Výhodou je prax vo FN Nitra ako koncového zdravotníckeho zariadenia, kde si študenti prejdú bohatou škálou oddelení, dokonca prax v špecializovaných pracoviskách ako Kardiocentrum Nitra. 

Neskoršia odborná prax vo výjazdových skupinách ZZS ponúka celé spektrum typov posádok od RZPs, RZP až po RLP posádky, dokonca s prítomnosťou viacerých poskytovateľov. Táto výhoda ponúka budúcim záchranárom prehľad v priereze štátnych a súkromných poskytovateľov. Podstatným benefitom je personálne obsadenie výjazdových skupín v blízkosti Nitry, kde nájdete mladý, perspektívny personál s chuťou odovzdávať svoje vedomosti svojim nasledovníkom. 

Nemôžem opomenúť Univerzitu Konštantína Filozofa. Je to univerzita s bohatou históriou, dynamickým študentským životom, ktorý ponúka možnosť vyžitia. Počas akademického roka univerzita ponúka mnohé spoločenské, športové akcie, kde si vedia študenti oddýchnuť od kníh,

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania FSVaZ

Zoznam členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania na FSVaZ, vymenovaných dekanom FSVAZ UKF v Nitre dňa 7. 6. 2023:

prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. – predseda
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD. – podpredsedníčka
Mgr. Jana Turzáková, PhD. – podpredsedníčka

Členovia stálej komisie pre študijný odbor Psychológia:
PaedDr. Martina Romanová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti
Mgr. Rastislav Duriš – zástupca externých zainteresovaných strán
Barbara Faragóová – zástupkyňa študentov

Členovia stálej komisie pre študijný odbor Sociálna práca:
PaedDr. Katarína Minarovičová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti
PhDr. Mária Kóšová – zástupkyňa externých zainteresovaných strán
Bc. Viktória Zupková - zástupkyňa študentov

Členovia stálej komisie pre študijný odbor zdravotnícke vedy a ošetrovateľstvo:
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti
Mgr. Miloš Čakloš – zástupca externých zainteresovaných strán
Jakub Smital – zástupca študentov

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania FSVaZ

Štatút Rady študentov FSVaZ

Smernica 01/2021 Posuzdovanie žiadostí o akreditáciu

Smernica 02/2021 Systém riadenia kvality FSVaZ

 

 

Rada študentov FSVaZ

Rada študentov FSVaZ 2022/2023

Predsedníčka: Bc. Viktória Olšanská

Psychológia
1. ročník Barbara Farangóová
2. ročník Dominika Dobišová (členka predsedníctva)
3. ročník Rebeka Čusová
1.ročník mgr. Bc. Viktória Olšanská
2. ročník mgr. Bc. Karin Struhárová
PhD. Mgr. Laura Filipčíková

Sociálna práca
1. ročník Simona Čerečiová
2. ročník Bianka Michalovičová
3. ročník Rebeka Povodová
1. ročník mgr. Bc. Viktória Zupková (členka predsedníctva)
2. ročník mgr.: Bc. Lucia Rendeková

Ošetrovateľstvo
1. ročník Radoslava Zacharová (členka predsedníctva)
2. ročník Vanessa Černáková
3. ročník Natália Krajčíková

Urgentná zdravotná starostlivosť
1. ročník Daniel Pastorek (člen predsedníctva)

Študijní poradcovia

Študijné poradkyne/ študijní poradcovia v akademickom roku 2021/2022

Ošetrovateľstvo

1. ročník denné – PhDr. Miroslava Líšková, PhD.

2. ročník denné – PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.

3. ročník denné – PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.

1. ročník externé – PhDr. Alica Slamková, PhD.

2. ročník externé – PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.

Urgentná zdravotná starostlivosť

3. ročník denné – PhDr. Monika Mankovecká, PhD.

Sociálna práca

1. ročník denné, externé – PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

2. ročník denné, externé – prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

3. ročník denné, externé – doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

4. ročník externé – Mgr. Miloš Candrák, PhD.

Aplikovaná sociálna práca

1. ročník denné, externé Mgr. – Mgr. Miloš Candrák, PhD.
2. ročník denné, externé Mgr. – prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

Psychológia

Bakalárske štúdium:

1. ročník denné Bc. – Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
2. ročník denné Bc. – Mgr. Miriama Hudáková, PhD. 
3. ročník denné Bc. – PaedDr. Erika Jurišová, PhD. 

 
Magisterské štúdium:
1. ročník denné Mgr. – PaedDr. Martina Romanová, PhD.  
2. ročník denné Mgr. – Mgr. Katarína Baňasová, PhD

Študijní poradcovia

Študijné poradkyne/ študijní poradcovia v akademickom roku 2021/2022

Ošetrovateľstvo

1. ročník denné – PhDr. Miroslava Líšková, PhD.

2. ročník denné – PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.

3. ročník denné – PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.

1. ročník externé – PhDr. Alica Slamková, PhD.

2. ročník externé – PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.

Urgentná zdravotná starostlivosť

3. ročník denné – PhDr. Monika Mankovecká, PhD.

Sociálna práca

1. ročník denné, externé – PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

2. ročník denné, externé – prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

3. ročník denné, externé – doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

4. ročník externé – Mgr. Miloš Candrák, PhD.

Aplikovaná sociálna práca

1. ročník denné, externé Mgr. – Mgr. Miloš Candrák, PhD.
2. ročník denné, externé Mgr. – prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

Psychológia

Bakalárske štúdium:

1. ročník denné Bc. – Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
2. ročník denné Bc. – Mgr. Miriama Hudáková, PhD. 
3. ročník denné Bc. – PaedDr. Erika Jurišová, PhD. 

 
Magisterské štúdium:
1. ročník denné Mgr. – PaedDr. Martina Romanová, PhD.  
2. ročník denné Mgr. – Mgr. Katarína Baňasová, PhD

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757