L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Čo o nás hovoria absolventi ?

Bc. Lukáš Brož - zdravotnícky záchranár, regionálny vedúci pre región Poprad a Martin, Záchranná služba Košice

„Som absolvent študijného odboru Urgentná zdravotná starostlivosť (UZS) na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre, štúdium som ukončil v roku 2014. Moje rozhodnutie študovať UZS v Nitre som nikdy neoľutoval, ba naopak som šťastný, že som sa tak rozhodol. Štúdium v Nitre mi dalo do života veľa. Spoznal som veľa úžasných ľudí skrz profesorov, doktorov, spolužiakov atď. Štúdium mi dalo veľa po teoretickej aj praktickej stránke. Po škole som mal ihneď možnosť pracovať v Nitre, v Poprade, aj v zahraničí. Nitrianska fakulta má skvelé meno a o absolventov je po škole veľký záujem. Štúdium na fakulte je síce náročne, ale o to ľahšie potom zúročíte v praxi, čo ste sa naučili. Na školu mám len tie najlepšie spomienky, ak by som si mal vybrať znova, tak jednoznačne – UKF v Nitre“!

Bc. Dušan Sopoliga, zdravotnícky záchranár RZP/RLP ZZS ZaMED, Referent vzdelávania ZZS ZaMED;

ALS Provider (Inštruktor) - Advanced Life Support,; PHTLS (Inštruktor) - Pre-Hospital Trauma Life Support; ASLS - Advanced Stroke Life Support; STOPtheBLEED (Inštruktor); USG kurz

„Erudovaní pedagógovia s dlhoročnou praxou. Moderné vybavenie katedry pre možnosť simulačnej výučby. Kladne hodnotím obsah predmetov, ktoré odpovedajú aktuálnym požiadavkám praxe zdravotníckeho záchranára, napríklad Akútna kardiológia, ktorú vedú odborníci vo svojom odbore. 

Výhodou je prax vo FN Nitra ako koncového zdravotníckeho zariadenia, kde si študenti prejdú bohatou škálou oddelení, dokonca prax v špecializovaných pracoviskách ako Kardiocentrum Nitra. 

Neskoršia odborná prax vo výjazdových skupinách ZZS ponúka celé spektrum typov posádok od RZPs, RZP až po RLP posádky, dokonca s prítomnosťou viacerých poskytovateľov. Táto výhoda ponúka budúcim záchranárom prehľad v priereze štátnych a súkromných poskytovateľov. Podstatným benefitom je personálne obsadenie výjazdových skupín v blízkosti Nitry, kde nájdete mladý, perspektívny personál s chuťou odovzdávať svoje vedomosti svojim nasledovníkom. 

Nemôžem opomenúť Univerzitu Konštantína Filozofa. Je to univerzita s bohatou históriou, dynamickým študentským životom, ktorý ponúka možnosť vyžitia. Počas akademického roka univerzita ponúka mnohé spoločenské, športové akcie, kde si vedia študenti oddýchnuť od kníh,

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania FSVaZ

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania FSVaZ

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. – predseda

prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. – podpredseda

PhDr. Dana Zrubcová, PhD. – podpredsedníčka

Členovia stálej komisie pre študijný odbor Psychológia:

PaedDr. Martina Romanová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti

Mgr. Rastislav Ďuriš – zástupca externých zainteresovaných strán

Bc. Karin Struhárová - zástupkyňa študentov

Členovia stálej komisie pre študijný odbor Sociálna práca:

PaedDr. Katarína Minarovičová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti

PhDr. Mariana Kováčová, PhD. – zástupkyňa externých zainteresovaných strán

Bc. Viktória Zupková - zástupkyňa študentov

Členovia stálej komisie pre študijný odbor zdravotnícke vedy a ošetrovateľstvo:

PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH., dipl. s. – zástupca externých zainteresovaných strán

Jakub Smital - zástupca študentov

Rada študentov FSVaZ

Rada študentov FSVaZ 2022/2023

Predsedníčka: Bc. Viktória Olšanská

Psychológia
1. ročník Barbara Farangóová
2. ročník Dominika Dobišová (členka predsedníctva)
3. ročník Rebeka Čusová
1.ročník mgr. Bc. Viktória Olšanská
2. ročník mgr. Bc. Karin Struhárová
PhD. Mgr. Laura Filipčíková

Sociálna práca
1. ročník Simona Čerečiová
2. ročník Bianka Michalovičová
3. ročník Rebeka Povodová
1. ročník mgr. Bc. Viktória Zupková (členka predsedníctva)
2. ročník mgr.: Bc. Lucia Rendeková

Ošetrovateľstvo
1. ročník Radoslava Zacharová (členka predsedníctva)
2. ročník Vanessa Černáková
3. ročník Natália Krajčíková

Urgentná zdravotná starostlivosť
1. ročník Daniel Pastorek (člen predsedníctva)

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757